CNaVT

CNaVT (Het Certificaat Nederlands als vreemde taal) tj. sertifikat za nizozemski kao strani jezik. Medjunarodno je priznat sertifikat , uveden 1976 godine, od strane nadležnih ministarstava Kraljevina Holandije i Belgije, kao zvaničan ispit nizozemskog jezika (što je zajednički naziv za holandski i flamanski jezik) za strance.

CNaVT ima 4 nivoa, od početnog do akademskog , i odgovarajući ispit za svaki od njih : PTIT, PMT, PPT i PHTO

Veel succes wensen u “Lingua Viva” en het CNaVT – team!

 

cnvat

Norveški: Norskprøve ispiti

Ukoliko želite da živite i radite u Norveškoj, za pronalaženje posla, produžetak školovanja i regulisanje statusa – potrebno je da imate položene ispite norveškog jezika u odgovarajućem nivou.

Zvanične i u Norveškoj priznate sertifikate o znanju jezika – Norskprøve, izdaje komisija Norsk språktest.

Priprema za svaki od Norskprøve ispita u našoj školi traje po jedan semestar – od 3 do 4 meseca, ukoliko se nastava pohadja dva puta nedeljno po dvočas.

Ispiti Norskprøve se mogu polagati u nekoliko centara u Norveškoj. Sastoje se iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita kandidati uvek polažu pod šifrom. Prilikom polaganja nije dozvoljeno korišćenje rečnika, niti bilo kakvih drugih priručnika. Pismeni ispiti se šalju centralnoj komisiji za ocenjivanje, gde se pregledaju i ocenjuju po jedinstvenom kriterijumu. Usmeni deo kandidati polažu po dvoje (tj. u parovima) – i taj deo ispita se ocenjuje na licu mesta, dakle u lokalnom centru za ispitivanje.

Norskprøve 1 – vam verovatno neće trebati 🙂

Norskprøve 2 – test je namenjen kandidatima koji su završili ceo početni kurs norveškog (dakle A1 i A2) po programu På vei i podrazumeva: slušanje, razumevanje, čitanje, pisanje i usmeno saopštavanje kraćih dijaloga i tekstova vezanih za jednostavne i kandidatu bliske teme – kao što su lični podaci, posao, porodica, neposredno okruženje, snalaženje u vremenu i prostoru, prevoz, kupovina, školovanje i druge aktivnosti, kraći novinski članci, pisma, saopštenja, brošure, jelovnici, redovi vožnje, reklame, kao i elementarno iznošenje ličnih stavova i afiniteta.

Norskprøve 3 (B1) je namenjen kandidatima koji su pohađali srednji kurs norveškog po programu Stein på stein i podrazumeva: slušanje, razumevanje, čitanje, pisanje i usmeno izražavanje u okviru šireg dijapazona tema vezanih za posao, školovanje i razne druge aktivnosti, novinske članke, informativne tekstove, književna dela, ličnu i poslovnu korespodenciju, kao i tečno i artikulisano vođenje razgovora na razne teme koje podrazumeva iznošenje i obrazlaganje svojih stavova i ideja. Ovaj nivo znanja je potreban kao preduslov za dobijanje većine poslova u javnom sektoru.

Bergentesten

(B2) test namenjen je kandidatima koji su pohađali viši kurs norveškog ( po programu

Her på berget

) i podrazumeva sledeća jezička znanja: slušanje i razumevanje dužih izlaganja i argumentacije na manje poznate teme, razumevanje većine informativnih TV programa kao i filmova na standardnom dijalektu, takođe i književnih tekstova, raznih analiza i tumačenja aktuelnih tema i problema, kao i jasno, tečno i argumentovano obrazlaganje sopstvenih stavova na zadate teme u diskusiji. Ovaj nivo je potreban kao preduslov za upis ili nastavak studija u Norveškoj.

DELF I DALF ispiti

Temeljna priprema za polaganje DELF (Diplôme d’études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi en langue française) ispita.

Sticanje zvanične diplome Ministarstva prosvete Francuske – od osnovnih nivoa (DELF A1, DELF A2), preko srednjih (DELF B1 , DELF B2) do najviših nivoa poznavanja francuskog jezika za strance (DALF C1, DALF C2). Diplome DELF i DALF su od 2005 usaglašene sa evropskom klasifikacijom nivoa poznavanja jezika – Common European Framework of Reference for Languages, koju je ustanovio Savet Evrope – kroz testiranje sve četiri jezičke veštine (slušanje, govor, čitanje i pisanje). Pripremu vode vrhunski profesori koji su dipl. lingvisti sa dugogodišnjim iskustvom u predavačkom radu. Polaznici koji polože DALF ispite (C1 i C2) su po pravilu oslobodjeni polaganja prijemnih ispita na francuskim univerzitetima.

 

delf

Švedski: SWEDEX i TISUS ispiti

Želite da radite ili studirate u Švedskoj? Lingua Viva vas priprema za polaganje ispita iz švedskog jezika, u skladu sa vašim potrebama i ciljevima!

SWEDEX je internacionalni sertifikat iz švedskog kao stranog jezika, priznat od strane Švedskog instituta. Odgovara zajedničkom evropskom jezičkom okviru ocenjivanja na nivoima A2, B1 i B2. Testiranje obuhvata razumevanje teksta, gramatički deo (samo za nivoe A2 i B1), slušanje, pismeni i usmeni deo. Swedex mogu polagati svi koji žele dokaz o stečenom znanju iz švedskog jezika, a ovaj sertifikat može značajno doprineti proširenju mogućnosti za zapošljavanje, kao i kvalitetu ponudjenih poslova..

TISUS je test iz švedskog jezika, namenjen pre svega onima koji žele da studiraju u Švedskoj, ali i onima kojima je potreban dokaz poznavanja švedskog na akademskom nivou (test je ekvivalentan C1 nivou u skladu sa evropskim jezičkim okvirom). Testiranje se sastoji iz razumevanja tekstualnih celina, pisanja eseja i intervjua (usmenog dela). Kandidat može položiti ili pasti, a da bi se uspešno prošao test – sva tri dela moraju biti položena.

Ukoliko se nastava pohađa dva puta nedeljno po dvočas, trajanje pripreme za svaki od pomenutih ispita je po jedan semestar – od tri do četiri meseca.

LINGUA VIVA , Kursulina 2a, Beograd

Informacije i upis na :

011 2443792, 011 3836424 i 0641856428

CELI / CILS priprema

Najbolja moguća priprema za polaganje CELI ispita (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Università per Stranieri di Perugia) i CILS ispita (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – Università per Stranieri di Siena) .
Nastavu vode profesori koji su izvorni govornici italijanskog jezika, sa velikim iskustvom u pripremi ovih ispita. Ispiti su akreditovani od strane referentnih ministarstava Republike Italije (Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Instruzione, del’Universita e della Ricerca) i neophodni su za apliciranje za studije na italijanskim univerzitetima.

celi