DELF I DALF ispiti

Podeli na FBShare on Facebook

Temeljna priprema za polaganje DELF (Diplôme d’études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi en langue française) ispita.

Sticanje zvanične diplome Ministarstva prosvete Francuske – od osnovnih nivoa (DELF A1, DELF A2), preko srednjih (DELF B1 , DELF B2) do najviših nivoa poznavanja francuskog jezika za strance (DALF C1, DALF C2). Diplome DELF i DALF su od 2005 usaglašene sa evropskom klasifikacijom nivoa poznavanja jezika – Common European Framework of Reference for Languages, koju je ustanovio Savet Evrope – kroz testiranje sve četiri jezičke veštine (slušanje, govor, čitanje i pisanje). Pripremu vode vrhunski profesori koji su dipl. lingvisti sa dugogodišnjim iskustvom u predavačkom radu. Polaznici koji polože DALF ispite (C1 i C2) su po pravilu oslobodjeni polaganja prijemnih ispita na francuskim univerzitetima.

 

delf