Engleski jezik – Linguaviva

Engleski jezik

Podeli na FBShare on Facebook

Kursevi engleskog jezika se baziraju na metodama, udžbenicima i rečnicima eminentnih izdavačkih kuća kao što su Cambridge, Oxford i Macmillan.

Kursevi su ujedno priprema za CELA (ESOL) ispite.

Cambridge Assessement ispiti, sa tradicijom dugom 150 godina – su najšire priznati sertifikati u celom svetu. Priprema za ispite pokriva sve nivoe (KET, PET, FCE, CAE, CPE), kao i sva tri Business ispita : BEC Preliminary, BEC Vantage,i BEC Higher.

Svi kursevi su uskladjeni sa odgovarajućim nivoima znanja ustanovljenim od strane Saveta Evrope u Zajedničkom Okviru – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) odn. sa nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Osnovni i specijalistički kursevi traju od 2 do 9 meseci, u zavisnosti od programa, metode, i učestalosti nastave. Svi kursevi insistiraju na komunikaciji i razvijanju svih jezičkih kompetencija.

Ritam pohadjanja nastave je 2 ili 3 puta nedeljno po 90 minuta.

Grupe mogu imati najviše 7 polaznika.

Kursevi u višim nivoima (CAE, CPE, ILEC, ICFE) se organizuju u mini-grupama.

Svi profesori su diplomirani lingvisti sa velikim predavačkim iskustvom i dobrom profesionalnom reputacijom.

english