IELTS – International English Language Testing system – Linguaviva

IELTS – International English Language Testing system

Podeli na FBShare on Facebook

Pripremni kurs za IELTS se u našoj školi organizuje u malim , mentorskim grupama ili individualno. Kurs se radi po predviđenom programu koji je adekvatna priprema za polaganje ispita, uz uvođenje dodatnih didaktičkih materijala po potrebi, i virtuelno provođenje kandidata kroz sam tok ispita, kako ne bi bilo nikakvih iznenađenja.Kurs traje od 2 do 3 meseca, u zavisnosti od predznanja kandidata i učestalosti nastave (dva ili tri puta nedeljno po dvočas). IELTS kursevi se organizuju u dva vida: ACADEMIC i GENERAL.IELTS Academic Moduleje namenjen onima koji žele da studiraju osnovne ili postdiplomske studije na engleskom jeziku. IELTS General Training Module je namenjen onima koji nameravaju da pohadjaju srednju školu na engleskom jeziku, obuke i kurseve koji nisu univerzitetskog nivoa, kao i onima koji nameravaju da se isele u Kanadu, Australiju i Novi Zeland.IELTS testovi su u ovom momentu najzastupljeniji način provere znanja engleskog jezika u svetu. U našoj zemlji, samo testiranje organizuje British Council. Ispit se sastoji iz 4 dela, od kojih se svaki odnosi na jednu od 4 jezičke veštine:

1. LISTENING (slušanje) – je deo ispita koji traje 30 minuta . Tokom slušanja, kandidati upisuju odgovore na 40 pitanja od kojih se test sastoji na Question Paper, a kada ih provere – upisuju ih na Answer Sheet, za šta je predviđeno 10 minuta. Tokom slušanja, kandidati će primetiti da su pitanja postavljena na različitim dijalektima engleskog jezika, čime se upravo apostrofira internacionalni karakter ovog ispita.

2. READING (čitanje) – je deo ispita koji traje 60 minuta, u okviru kojih svi odgovori moraju biti upisani na Answer Sheet.

3. WRITING (pisanje) – takodje traje 60 minuta, a kandidati moraju imati na umu da esej na zadatu temu mora sadržati određeni minimalni broj reči, i da će u suprotnom (ako je esej kraći od zadatog minimuma) ostvariti manji broj poena na testu.

4. SPEAKING (govor) – deo testa koji traje 11-14 minuta, i sastoji se iz konverzacije sa ispitivačem, koja se snima. Može biti zakazan istog dana kao i prethodna tri dela testa, ili posebno, do sedam dana pre ili posle testa.Rezultati se dobijaju u roku od 13 dana od dana testiranja. Svaki deo testa se posebno ocenjuje, bodovima od 0 do 9, a krajnja ocena, tj.Overall Band Score je prosek ocena sva četiri dela testa. Svaki kandidat bi trebalo da se pre testiranja raspita o tome koji je traženi broj bodova za instituciju za koju konkuriše, i da se adekvatno pripremi za polaganje.Validnost rezultata testa je dve godine.