Nemački jezik – Linguaviva

Nemački jezik

Podeli na FBShare on Facebook

Kako savladati naizgled težak i komplikovan jezik, kao što je nemački , na brz i lak način?

Pre svega – korišćenjem verifikovanih programa eminentnih nemačkih izdavača, kao i pratećih audio i video materijala.

Zatim – intenzivnim i inspirativnim radom, u malim grupama (do 7 polaznika), sa visokokvalifikovanim profesorima dobre profesionalne reputacije.

Komunikativnim pristupom, i interaktivnom metodom koja inspiriše polaznike da što je moguće pre progovore, razvijajući pritom sve četiri jezičke kompetencije (pisanje, čitanje, govor i razumevanje).

Najzad, upoznavanjem nemačke kulture, i stila života nemačkog govornog područja na zanimljiv način.

Svi kursevi nemačkog jezika su u potpunosti prilagođeni Zajedničkom Evropskom Okviru ( Common European Framework of Reference for languages)– tj. standardima Saveta Evrope, za sve nivoe učenja , počevši od od A1 pa sve do najvišeg – C2 nivoa.

Svi kursevi su ujedno priprema za polaganje ispita u odgovarajućem nivou znanja na Goethe Institutu.

Struktura kurseva:
A1/1 – Trajanje kursa : 8 nedelja, 2x nedeljno po dvočas (90 minuta)
Fond časova : 32
A1/2 – Trajanje kursa :8 nedelja, 2x nedeljno po dvočas (90 minuta)
Fond časova : 32
A2/1 – Trajanje kursa : 9 nedelja , 2x nedeljno po dvočas (90 minuta)
Fond časova: 36
A2/2 – Trajanje kursa : 9 nedelja , 2x nedeljno po dvočas (90 minuta)
Fond časova: 36
B1 – Trajanje kursa : 4 meseca , 2x nedeljno po dvočas (90 minuta)
Fond časova : 64
B1+ – Trajanje kursa : 4 meseca , 2x nedeljno po dvočas (90 minuta)
Fond časova : 64
B2 – Trajanje kursa : 4 meseca , 2x nedeljno po dvočas (90 minuta)
Fond časova : 64
B2+ – Trajanje kursa : 4 meseca , 2x nedeljno po dvočas (90 minuta)
Fond časova : 64
C1 – Trajanje kursa : 6 meseci , 2x nedeljno po dvočas (90 minuta)
Fond časova : 96
C2 – Trajanje kursa : 6 meseci , 2x nedeljno po dvočas (90 minuta)
Fond časova : 96