Norveški: Norskprøve ispiti

Podeli na FBShare on Facebook

Ukoliko želite da živite i radite u Norveškoj, za pronalaženje posla, produžetak školovanja i regulisanje statusa – potrebno je da imate položene ispite norveškog jezika u odgovarajućem nivou.

Zvanične i u Norveškoj priznate sertifikate o znanju jezika – Norskprøve, izdaje komisija Norsk språktest.

Priprema za svaki od Norskprøve ispita u našoj školi traje po jedan semestar – od 3 do 4 meseca, ukoliko se nastava pohadja dva puta nedeljno po dvočas.

Ispiti Norskprøve se mogu polagati u nekoliko centara u Norveškoj. Sastoje se iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita kandidati uvek polažu pod šifrom. Prilikom polaganja nije dozvoljeno korišćenje rečnika, niti bilo kakvih drugih priručnika. Pismeni ispiti se šalju centralnoj komisiji za ocenjivanje, gde se pregledaju i ocenjuju po jedinstvenom kriterijumu. Usmeni deo kandidati polažu po dvoje (tj. u parovima) – i taj deo ispita se ocenjuje na licu mesta, dakle u lokalnom centru za ispitivanje.

Norskprøve 1 – vam verovatno neće trebati 🙂

Norskprøve 2 – test je namenjen kandidatima koji su završili ceo početni kurs norveškog (dakle A1 i A2) po programu På vei i podrazumeva: slušanje, razumevanje, čitanje, pisanje i usmeno saopštavanje kraćih dijaloga i tekstova vezanih za jednostavne i kandidatu bliske teme – kao što su lični podaci, posao, porodica, neposredno okruženje, snalaženje u vremenu i prostoru, prevoz, kupovina, školovanje i druge aktivnosti, kraći novinski članci, pisma, saopštenja, brošure, jelovnici, redovi vožnje, reklame, kao i elementarno iznošenje ličnih stavova i afiniteta.

Norskprøve 3 (B1) je namenjen kandidatima koji su pohađali srednji kurs norveškog po programu Stein på stein i podrazumeva: slušanje, razumevanje, čitanje, pisanje i usmeno izražavanje u okviru šireg dijapazona tema vezanih za posao, školovanje i razne druge aktivnosti, novinske članke, informativne tekstove, književna dela, ličnu i poslovnu korespodenciju, kao i tečno i artikulisano vođenje razgovora na razne teme koje podrazumeva iznošenje i obrazlaganje svojih stavova i ideja. Ovaj nivo znanja je potreban kao preduslov za dobijanje većine poslova u javnom sektoru.

Bergentesten

(B2) test namenjen je kandidatima koji su pohađali viši kurs norveškog ( po programu

Her på berget

) i podrazumeva sledeća jezička znanja: slušanje i razumevanje dužih izlaganja i argumentacije na manje poznate teme, razumevanje većine informativnih TV programa kao i filmova na standardnom dijalektu, takođe i književnih tekstova, raznih analiza i tumačenja aktuelnih tema i problema, kao i jasno, tečno i argumentovano obrazlaganje sopstvenih stavova na zadate teme u diskusiji. Ovaj nivo je potreban kao preduslov za upis ili nastavak studija u Norveškoj.