Slovenački jezik – Linguaviva

Slovenački jezik

Podeli na FBShare on Facebook

Ukoliko želite da živite i radite u Sloveniji, koju mnogi ljudi biraju zbog relativno lake nostrifikacije naših diploma, odličnih uslova za rad, sličnosti jezika i geografske blizine,otvorili ste pravu stranu! Najkraći put u Evropsku Uniju vodi preko Slovenije!

Jedina ozbiljna prepreka na tom putu Vam moze biti nepoznavanje slovenačkog jezika na najvišem nivou, koje se zahteva za obavljanje svih odgovornijih poslova, osobito iz oblasti medicine.Iz tog razloga se na Ljubljanskom Univerzitetu organizuju ispiti za strance, radi dobijanja sertifikata o poznavanju jezika na odgovarajućem nivou (Visoka Ravan).

Mi Vam nudimo najbrži, najkraći i najefikasniji način da se pripremite za ove ispite.

STRUKTURA KURSEVA

– Slovenački A1 – Trajanje kursa : dva meseca, 2x nedeljno po dvočas
Fond časova: 32

– Slovenački A2 – Trajanje kursa : dva meseca, 2x nedeljno po dvočas
Fond časova: 32

– Slovenački B1 – Trajanje kursa : tri meseca, 2x nedeljno po dvočas
Fond časova : 48

– Slovenački B2 – Trajanje kursa : četiri meseca, 2x nedeljno po dvočas
Fond časova : 64

– Slovenački C1 – Trajanje kursa : četiri meseca, 2x nedeljno po dvočas
Fond časova : 64

– Slovenački C2 – Trajenje kursa: četiri meseca, 2x nedeljno po dvočas
Fond časova: 64

Svi kursevi su u potpunosti uskladjeni sa Zajedničkim Okvirom, ustanovljenim od strane Saveta Evrope radi standardizacije nivoa poznavanja jezika (Common European Framework of Reference for Languages).

Zahvaljući stalnom kontaktu sa Ljubljanskim Univerzitetom, stalnom uvođenju najnovijih i najsavremenijih programa koje oni preporučiju, redovnom pohadjanju seminara za profesore koje oni organizuju, nudimo Vam siguran i efikasan način za postizanje Vašeg cilja.

Literaturu i prateće audio-programe polaznici dobijaju u školi. Posle svakog završenog nivoa, i na osnovu završnog ispita, polaznici dobijaju sertifikate o stečenom nivou znanja, kao i Evropski jezički Pasoš (Europass) u koji se upisuju podaci o stečenom nivou znanja.