Švedski: SWEDEX i TISUS ispiti

Podeli na FBShare on Facebook

Želite da radite ili studirate u Švedskoj? Lingua Viva vas priprema za polaganje ispita iz švedskog jezika, u skladu sa vašim potrebama i ciljevima!

SWEDEX je internacionalni sertifikat iz švedskog kao stranog jezika, priznat od strane Švedskog instituta. Odgovara zajedničkom evropskom jezičkom okviru ocenjivanja na nivoima A2, B1 i B2. Testiranje obuhvata razumevanje teksta, gramatički deo (samo za nivoe A2 i B1), slušanje, pismeni i usmeni deo. Swedex mogu polagati svi koji žele dokaz o stečenom znanju iz švedskog jezika, a ovaj sertifikat može značajno doprineti proširenju mogućnosti za zapošljavanje, kao i kvalitetu ponudjenih poslova..

TISUS je test iz švedskog jezika, namenjen pre svega onima koji žele da studiraju u Švedskoj, ali i onima kojima je potreban dokaz poznavanja švedskog na akademskom nivou (test je ekvivalentan C1 nivou u skladu sa evropskim jezičkim okvirom). Testiranje se sastoji iz razumevanja tekstualnih celina, pisanja eseja i intervjua (usmenog dela). Kandidat može položiti ili pasti, a da bi se uspešno prošao test – sva tri dela moraju biti položena.

Ukoliko se nastava pohađa dva puta nedeljno po dvočas, trajanje pripreme za svaki od pomenutih ispita je po jedan semestar – od tri do četiri meseca.

LINGUA VIVA , Kursulina 2a, Beograd

Informacije i upis na :

011 2443792, 011 3836424 i 0641856428